Prace Cykl
Dyplom magisterski

Justyna Talik - Dyplom magisterski


Portretowanie (z) pejzaży. Walor i temperatura jako podstawowe elementy analizy barwnej na przykładzie mozaiki akwarelowej
(Częstochowa 2017)

Moim celem było zbudowanie portretu przy użyciu spójnych tematycznie miniatur akwarelowych; jeden temat (pejzaż) dogłębnie przeanalizowany powołuje do życia zupełnie nowy - portret. Całą tę koncepcję od początku traktowałam jak eksperyment malarski, a finalna forma oraz kompozycja instalacji pozostawała nieodgadniona, nieustalona aż do samego końca. Jednak ważniejszy niż efekt końcowy był dla mnie sam proces twórczy; podejmowane decyzje, praca z kolorem, mierzenie się z licznymi różnorodnymi kompozycjami oraz jednakowym formatem podobrazia (kwadrat o boku dł. 9 cm).
Dzięki prawie dwuletniej pracy, pod okiem dr. hab. Włodzimierza Karankiewicza, powstała wielkoformatowa mozaika akwarelowa. Zestaw liczy 518 miniatur, które umieszczone są na 11 białych płytach PCV o wymiarach 99 cm x 45 cm każda. Całość mierzy ok. 2 m x 2,70 m. Mozaika akwarelowa jest propozycją dynamiczną, która ulega przeobrażeniu z każdym kolejnym krokiem skierowanym w jej kierunku; stojąc blisko instalacji dostrzegamy miniaturowe pejzaże, natomiast oddalając się od niej zaczynamy zauważać wyłaniający się z kolorowych pikseli portret. Detale poszczególnych pejzaży jesteśmy w stanie dostrzec dopiero będąc bardzo blisko instalacji. Miniatury akwarelowe łączy format i tematyka, ale nie sposób doszukać się dwóch identycznych kompozycji. Aby portret wyłaniający się z niewielkich kolorowych kwadratów był możliwie jak najbardziej czytelny, zdecydowałam się na zawężenie gamy barwnej pejzaży aż do monochromatyczności.
Wszystkie działania, jakie podejmowałam podczas tworzenia mozaiki, pogłębiły moją świadomość artystyczną, pozwoliły doszukać się nowych rozwiązań i możliwości, jakie niesie ze sobą technika akwareli.

Akademia im. Jana Długosza (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza) w Częstochowie, Wydział Sztuki, kierunek: malarstwo